20 Jul 2020
Rp.
530
.600
Palembang ke
Jakarta
18 Jul 2020
Rp.
939
.500
Batam ke
Jakarta
12 Jul 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
08 Jul 2020
Rp.
1.404
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur