25 May 2019
Rp.
948
.000
Palu ke
Makassar
22 May 2019
Rp.
1.160
.100
Jakarta ke
Surabaya
27 May 2019
Rp.
1.901
.700
Jakarta ke
Makassar
23 May 2019
Rp.
141
.8700
Jakarta ke
Surabaya