27 Apr 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
21 Apr 2018
Rp.
608
.175
Jakarta ke
Surabaya
04 May 2018
Rp.
513
.800
Surabaya ke
Jakarta
30 Apr 2018
Rp.
499
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
02 May 2018
Rp.
911
.900
Yogyakarta ke
Denpasar