23 Jul 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
24 Jul 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
29 Jul 2018
Rp.
695
.000
Jakarta ke
Makassar
07 Aug 2018
Rp.
505
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Jul 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok