07 May 2018
Rp.
555
.800
Surabaya ke
Makassar
30 Apr 2018
Rp.
571
.000
Batam ke
Jakarta
05 May 2018
Rp.
478
.900
Surabaya ke
Jakarta
25 Apr 2018
Rp.
689
.000
Jakarta ke
Singapore
17 May 2018
Rp.
578
.600
Semarang ke
Jakarta