23 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
28 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
23 Nov 2018
Rp.
1.498
.000
Jakarta ke
Balikpapan
20 Nov 2018
Rp.
806
.031
Denpasar ke
Yogyakarta
25 Nov 2018
Rp.
149
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar