18 Aug 2017
Rp.
442
.000
Palu ke
Makassar
19 Aug 2017
Rp.
635
.800
Jakarta ke
Surabaya
20 Aug 2017
Rp.
701
.900
Jakarta ke
Makassar
23 Aug 2017
Rp.
485
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
21 Aug 2017
Rp.
877
.500
Jakarta ke
Surabaya