16 Nov 2018
Rp.
585
.000
Palu ke
Makassar
17 Nov 2018
Rp.
896
.675
Padang ke
Jakarta
14 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
19 Nov 2018
Rp.
624
.531
Denpasar ke
Yogyakarta
23 Nov 2018
Rp.
127
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar