25 Dec 2018
Rp.
807
.800
Surabaya ke
Makassar
30 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
28 Dec 2018
Rp.
1.042
.800
Yogyakarta ke
Jakarta
04 Jan 2019
Rp.
495
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
03 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta