18 Dec 2017
Rp.
541
.000
Palu ke
Makassar
16 Dec 2017
Rp.
902
.000
Jakarta ke
Surabaya
28 Dec 2017
Rp.
612
.000
Surabaya ke
Jakarta
30 Dec 2017
Rp.
1.059
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
18 Dec 2017
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya