30 Dec 2017
Rp.
810
.000
Surabaya ke
Makassar
22 Dec 2017
Rp.
978
.550
Batam ke
Jakarta
22 Dec 2017
Rp.
1.429
.000
Jakarta ke
Makassar
15 Dec 2017
Rp.
1.539
.000
Jakarta ke
Singapore
16 Dec 2017
Rp.
118
.5500
Jakarta ke
Surabaya