25 Nov 2019
Rp.
669
.400
Palu ke
Makassar
26 Nov 2019
Rp.
1.424
.400
Padang ke
Jakarta
22 Nov 2019
Rp.
1.539
.800
Jakarta ke
Makassar
06 Dec 2019
Rp.
670
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur