23 May 2018
Rp.
486
.000
Palu ke
Makassar
28 May 2018
Rp.
640
.000
Batam ke
Jakarta
31 May 2018
Rp.
352
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
29 May 2018
Rp.
425
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
23 May 2018
Rp.
100
.9500
Jakarta ke
Surabaya