28 Dec 2018
Rp.
829
.800
Surabaya ke
Makassar
24 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
14 Dec 2018
Rp.
1.696
.000
Jakarta ke
Makassar
23 Dec 2018
Rp.
1.318
.067
Denpasar ke
Yogyakarta
19 Dec 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok