10 Feb 2019
Rp.
123
.1300
Surabaya ke
Makassar
01 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
01 Feb 2019
Rp.
1.641
.000
Jakarta ke
Balikpapan
24 Jan 2019
Rp.
715
.000
Jakarta ke
Singapore
26 Jan 2019
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya