30 Sep 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
05 Oct 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
08 Oct 2018
Rp.
802
.300
Surabaya ke
Jakarta
01 Oct 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
03 Oct 2018
Rp.
902
.000
Yogyakarta ke
Denpasar