28 Aug 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
24 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
23 Aug 2018
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Balikpapan
31 Aug 2018
Rp.
1.109
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
22 Aug 2018
Rp.
139
.4800
Yogyakarta ke
Denpasar