01 May 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
06 May 2018
Rp.
616
.000
Batam ke
Jakarta
27 Apr 2018
Rp.
703
.800
Jakarta ke
Makassar
21 Apr 2018
Rp.
689
.000
Jakarta ke
Singapore
02 May 2018
Rp.
911
.900
Yogyakarta ke
Denpasar