30 Jan 2018
Rp.
401
.300
Palu ke
Makassar
31 Jan 2018
Rp.
610
.600
Batam ke
Jakarta
30 Jan 2018
Rp.
701
.900
Jakarta ke
Makassar
05 Feb 2018
Rp.
649
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
11 Feb 2018
Rp.
740
.300
Semarang ke
Jakarta