28 Mar 2018
Rp.
367
.200
Palu ke
Makassar
23 Mar 2018
Rp.
472
.600
Jakarta ke
Surabaya
25 Mar 2018
Rp.
688
.400
Jakarta ke
Makassar
23 Mar 2018
Rp.
959
.000
Jakarta ke
Singapore
14 Apr 2018
Rp.
578
.600
Semarang ke
Jakarta