28 Dec 2018
Rp.
594
.000
Palembang ke
Jakarta
22 Dec 2018
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
15 Dec 2018
Rp.
1.535
.400
Jakarta ke
Makassar
23 Dec 2018
Rp.
1.318
.067
Denpasar ke
Yogyakarta
25 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar