13 Aug 2020
Rp.
732
.700
Palu ke
Makassar
10 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
20 Aug 2020
Rp.
906
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
14 Aug 2020
Rp.
824
.000
Jakarta ke
Singapore