12 Dec 2019
Rp.
790
.400
Palu ke
Makassar
07 Dec 2019
Rp.
823
.400
Jakarta ke
Surabaya
11 Dec 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
13 Dec 2019
Rp.
743
.605
Denpasar ke
Yogyakarta