21 Sep 2018
Rp.
679
.100
Surabaya ke
Denpasar
27 Sep 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
29 Sep 2018
Rp.
1.465
.000
Jakarta ke
Balikpapan
21 Sep 2018
Rp.
935
.000
Jakarta ke
Singapore
27 Sep 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok