09 Jun 2018
Rp.
807
.800
Surabaya ke
Makassar
01 Jun 2018
Rp.
1.016
.500
Batam ke
Jakarta
23 May 2018
Rp.
726
.900
Jakarta ke
Makassar
25 May 2018
Rp.
875
.000
Jakarta ke
Singapore
22 May 2018
Rp.
100
.9500
Jakarta ke
Surabaya