01 Nov 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
31 Oct 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
19 Oct 2018
Rp.
726
.900
Jakarta ke
Makassar
03 Nov 2018
Rp.
965
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
21 Oct 2018
Rp.
833
.500
Jakarta ke
Surabaya