11 Apr 2020
Rp.
331
.100
Palembang ke
Jakarta
31 Mar 2020
Rp.
472
.800
Jakarta ke
Surabaya
03 Apr 2020
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
08 Apr 2020
Rp.
520
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur