12 Aug 2020
Rp.
744
.200
Palu ke
Makassar
13 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
15 Aug 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Aug 2020
Rp.
1.204
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur