19 Nov 2018
Rp.
585
.000
Palu ke
Makassar
19 Nov 2018
Rp.
896
.675
Padang ke
Jakarta
28 Nov 2018
Rp.
493
.200
Surabaya ke
Jakarta
29 Nov 2018
Rp.
591
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
17 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya