31 Jan 2019
Rp.
750
.000
Palu ke
Makassar
05 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
26 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
04 Feb 2019
Rp.
614
.531
Denpasar ke
Yogyakarta
29 Jan 2019
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok