25 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
18 Nov 2018
Rp.
1.022
.075
Padang ke
Jakarta
22 Nov 2018
Rp.
992
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
05 Dec 2018
Rp.
734
.800
Semarang ke
Jakarta