22 Mar 2019
Rp.
767
.100
Surabaya ke
Denpasar
20 Mar 2019
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
28 Mar 2019
Rp.
1.817
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Mar 2019
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok