28 Aug 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
25 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
23 Aug 2019
Rp.
1.687
.200
Jakarta ke
Balikpapan
31 Aug 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta