09 Mar 2021
Rp.
481
.300
Palu ke
Makassar
03 Mar 2021
Rp.
1.180
.100
Jakarta ke
Surabaya
10 Mar 2021
Rp.
1.085
.000
Jakarta ke
Balikpapan
15 Mar 2021
Rp.
1.315
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur