25 Nov 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
22 Nov 2018
Rp.
1.022
.075
Padang ke
Jakarta
28 Nov 2018
Rp.
506
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
21 Nov 2018
Rp.
560
.500
Denpasar ke
Yogyakarta
17 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya