18 Feb 2020
Rp.
547
.300
Palu ke
Makassar
19 Feb 2020
Rp.
798
.400
Jakarta ke
Surabaya
01 Mar 2020
Rp.
660
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
04 Mar 2020
Rp.
533
.222
Jakarta ke
Kuala Lumpur