29 Dec 2018
Rp.
594
.000
Palembang ke
Jakarta
15 Dec 2018
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
21 Dec 2018
Rp.
2.059
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
26 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar