26 Aug 2020
Rp.
450
.300
Palembang ke
Jakarta
23 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
15 Aug 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
23 Aug 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur