25 Sep 2018
Rp.
448
.100
Surabaya ke
Denpasar
07 Oct 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
27 Sep 2018
Rp.
777
.500
Jakarta ke
Makassar
01 Oct 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
03 Oct 2018
Rp.
902
.000
Yogyakarta ke
Denpasar