23 Feb 2018
Rp.
401
.300
Palu ke
Makassar
23 Feb 2018
Rp.
457
.600
Jakarta ke
Surabaya
06 Mar 2018
Rp.
334
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
04 Mar 2018
Rp.
699
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
13 Mar 2018
Rp.
578
.600
Semarang ke
Jakarta