03 Aug 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
28 Jul 2018
Rp.
620
.500
Batam ke
Jakarta
28 Jul 2018
Rp.
753
.300
Jakarta ke
Makassar
21 Jul 2018
Rp.
863
.200
Jakarta ke
Singapore
16 Aug 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta