25 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
20 Nov 2018
Rp.
1.272
.875
Padang ke
Jakarta
20 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
21 Nov 2018
Rp.
560
.500
Denpasar ke
Yogyakarta
25 Nov 2018
Rp.
149
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar