29 Dec 2018
Rp.
594
.000
Palembang ke
Jakarta
17 Dec 2018
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
23 Dec 2018
Rp.
2.211
.900
Jakarta ke
Makassar
30 Dec 2018
Rp.
1.191
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
16 Dec 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya