30 May 2019
Rp.
158
.9900
Surabaya ke
Makassar
01 Jun 2019
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
02 Jun 2019
Rp.
906
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
22 May 2019
Rp.
141
.8700
Jakarta ke
Surabaya