29 Jun 2019
Rp.
726
.400
Surabaya ke
Denpasar
09 Jul 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
03 Jul 2019
Rp.
2.599
.700
Jakarta ke
Balikpapan
17 Jul 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta