21 Oct 2018
Rp.
591
.100
Surabaya ke
Denpasar
04 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
31 Oct 2018
Rp.
484
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
27 Oct 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
25 Oct 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok