24 Aug 2018
Rp.
730
.800
Surabaya ke
Makassar
15 Aug 2018
Rp.
670
.875
Jakarta ke
Surabaya
25 Aug 2018
Rp.
682
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
20 Aug 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok