06 Dec 2021
Rp.
111
.2700
Palu ke
Makassar
19 Dec 2021
Rp.
1.411
.300
Batam ke
Jakarta
13 Dec 2021
Rp.
1.090
.900
Jakarta ke
Makassar
07 Dec 2021
Rp.
1.404
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur