31 Jan 2019
Rp.
750
.000
Palu ke
Makassar
04 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
30 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
09 Feb 2019
Rp.
802
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
23 Jan 2019
Rp.
588
.200
Jakarta ke
Surabaya