01 Sep 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
29 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
26 Aug 2018
Rp.
1.042
.800
Yogyakarta ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
30 Aug 2018
Rp.
750
.200
Semarang ke
Jakarta