15 Nov 2018
Rp.
585
.000
Palu ke
Makassar
15 Nov 2018
Rp.
959
.295
Jakarta ke
Surabaya
29 Nov 2018
Rp.
493
.200
Surabaya ke
Jakarta
21 Nov 2018
Rp.
560
.500
Denpasar ke
Yogyakarta
21 Nov 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok