11 Jul 2020
Rp.
691
.400
Palu ke
Makassar
11 Jul 2020
Rp.
472
.800
Jakarta ke
Surabaya
14 Jul 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
09 Jul 2020
Rp.
1.314
.000
Jakarta ke
Singapore