28 Dec 2017
Rp.
744
.000
Surabaya ke
Makassar
30 Dec 2017
Rp.
809
.150
Batam ke
Jakarta
20 Dec 2017
Rp.
956
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Dec 2017
Rp.
1.259
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
22 Dec 2017
Rp.
481
.500
Denpasar ke
Lombok