30 Aug 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
29 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
23 Aug 2018
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Balikpapan
26 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
31 Aug 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta