03 Nov 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
04 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
29 Oct 2018
Rp.
1.426
.500
Jakarta ke
Balikpapan
05 Nov 2018
Rp.
604
.300
Jakarta ke
Kuala Lumpur
27 Oct 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok