20 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
22 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
16 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
28 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
31 Aug 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta