27 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
24 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
21 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
16 Nov 2018
Rp.
1.487
.000
Jakarta ke
Singapore
05 Dec 2018
Rp.
734
.800
Semarang ke
Jakarta