19 Dec 2018
Rp.
750
.000
Palu ke
Makassar
24 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
22 Dec 2018
Rp.
2.211
.900
Jakarta ke
Makassar
30 Dec 2018
Rp.
1.219
.531
Denpasar ke
Yogyakarta
07 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta