14 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
29 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
29 Aug 2018
Rp.
482
.200
Surabaya ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Aug 2018
Rp.
119
.1300
Yogyakarta ke
Denpasar