18 Dec 2017
Rp.
969
.000
Surabaya ke
Denpasar
29 Dec 2017
Rp.
697
.500
Batam ke
Jakarta
19 Dec 2017
Rp.
879
.000
Jakarta ke
Makassar
19 Dec 2017
Rp.
1.539
.000
Jakarta ke
Singapore
20 Dec 2017
Rp.
481
.500
Denpasar ke
Lombok