18 Feb 2019
Rp.
629
.600
Surabaya ke
Denpasar
27 Feb 2019
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
19 Feb 2019
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Makassar
03 Mar 2019
Rp.
733
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
05 Mar 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta