28 Feb 2018
Rp.
401
.300
Palu ke
Makassar
24 Feb 2018
Rp.
457
.600
Jakarta ke
Surabaya
01 Mar 2018
Rp.
663
.400
Jakarta ke
Makassar
12 Mar 2018
Rp.
603
.200
Jakarta ke
Kuala Lumpur
02 Mar 2018
Rp.
487
.000
Denpasar ke
Lombok