19 Dec 2018
Rp.
750
.000
Palu ke
Makassar
16 Dec 2018
Rp.
1.006
.100
Jakarta ke
Surabaya
19 Dec 2018
Rp.
2.163
.500
Jakarta ke
Makassar
25 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
25 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar