04 Aug 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
01 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
23 Jul 2018
Rp.
770
.000
Jakarta ke
Makassar
09 Aug 2018
Rp.
651
.200
Jakarta ke
Kuala Lumpur
22 Jul 2018
Rp.
778
.500
Jakarta ke
Surabaya