25 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
24 Aug 2018
Rp.
1.116
.125
Padang ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
04 Sep 2018
Rp.
759
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
20 Aug 2018
Rp.
142
.7500
Jakarta ke
Surabaya