29 Dec 2018
Rp.
829
.800
Surabaya ke
Makassar
23 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
29 Dec 2018
Rp.
1.452
.400
Surabaya ke
Jakarta
26 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
08 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta