26 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
23 Aug 2018
Rp.
537
.500
Jakarta ke
Surabaya
31 Aug 2018
Rp.
572
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
04 Sep 2018
Rp.
759
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
15 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta