11 Jun 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
03 Jun 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
31 May 2019
Rp.
1.901
.700
Jakarta ke
Makassar
30 May 2019
Rp.
415
.1200
Jakarta ke
Surabaya