18 Dec 2018
Rp.
750
.000
Palu ke
Makassar
15 Dec 2018
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
30 Dec 2018
Rp.
1.452
.400
Surabaya ke
Jakarta
30 Dec 2018
Rp.
1.191
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
17 Dec 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya