15 Nov 2018
Rp.
585
.000
Palu ke
Makassar
20 Nov 2018
Rp.
1.272
.875
Padang ke
Jakarta
25 Nov 2018
Rp.
973
.500
Yogyakarta ke
Jakarta
14 Nov 2018
Rp.
651
.000
Jakarta ke
Singapore
14 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya