21 Aug 2020
Rp.
450
.300
Palembang ke
Jakarta
20 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
11 Aug 2020
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
20 Aug 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur