29 Dec 2018
Rp.
829
.800
Surabaya ke
Makassar
25 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
22 Dec 2018
Rp.
2.211
.900
Jakarta ke
Makassar
14 Dec 2018
Rp.
2.005
.000
Jakarta ke
Singapore
05 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta