12 Mar 2018
Rp.
491
.000
Surabaya ke
Makassar
04 Mar 2018
Rp.
549
.000
Batam ke
Jakarta
27 Feb 2018
Rp.
663
.400
Jakarta ke
Makassar
24 Feb 2018
Rp.
669
.000
Jakarta ke
Singapore
11 Mar 2018
Rp.
578
.600
Semarang ke
Jakarta