20 Jul 2020
Rp.
594
.900
Jakarta ke
Medan
22 Jul 2020
Rp.
536
.900
Batam ke
Jakarta
19 Jul 2020
Rp.
623
.000
Surabaya ke
Jakarta
09 Jul 2020
Rp.
1.314
.000
Jakarta ke
Singapore