21 Nov 2018
Rp.
431
.600
Surabaya ke
Denpasar
24 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
22 Nov 2018
Rp.
1.069
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
12 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta