21 Sep 2019
Rp.
393
.100
Surabaya ke
Denpasar
19 Sep 2019
Rp.
1.180
.100
Jakarta ke
Surabaya
25 Sep 2019
Rp.
1.901
.700
Jakarta ke
Makassar
04 Oct 2019
Rp.
800
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur